Badan Pendapatan Daerah Prov Kalbar

Keputusan Gubernur

  • SK Gubernur No 502 Bapenda 2020

    SK Gubernur No 502 Bapenda 2020

  • SK Gubernur No 380 Bapenda 2020

    SK Gubernur No 380 Bapenda 2020

  • KEPUTUSAN GUBERNUR KALBAR NO. 7 / DISKOMINFO / 2020

    KEPUTUSAN GUBERNUR KALBAR NO. 7 / DISKOMINFO / 2020